Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

Контакт

Контакт форма

Доколку имате било какви прашања или забелешки пополнете ја формата за контакт.

Loading...

Контактирајте нe

ЈЗУ Специјална Болница за белодробни заболувања и ТБЦ "Лешок" с. Лешок

Телефон:+389 44 384 414

Факс:+389 44 384 814

Локација