Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

Контакт

Контакт форма

Доколку имате било какви прашања или забелешки пополнете ја формата за контакт.

Контактирајте нe

ЈЗУ Специјализирана болница за белодробни болести и туберкулоза –Лешок ул. 101 б.б.с.Лешок ,Општина ТеарцеЕмаил: bolnicaleshok@t.mk

Телефон:+389 44 384 414

Факс:+389 44 384 814