Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

Другите за нас

k1За Болницата во с. Лешок од нејзиното основање во 1946 година  до денес напишани се неколку монографии, се спомнува во повеќе  книги за с. Лешок и во дневниот печат по повод конкретни настани. Некои од нив се следните:

Во 1970 година д-р Димитар Соколовски  како доктор во Болницата за туберкулоза во  с. Лешок  ја објавува  монографијата насловена како ,,Проблем на туберкулозата во општина Тетово “ во која е опишана туберкулозата во општина Тетово и улогата на болницата во Лешок во справувањето  со неа.

Во 1979 година Илија Петрушевски  ја објавува монографијата ,,Лешек” во која k2зборува за почетоците со работа на Специјалната болница за туберкулоза и нејзиното значење за Лешок и околината.

Во 1996 година д-р Маја Закоска ја објавува монографијата,,50 години болница за градни болести и туберкулоза во с.Лешок.

Монографијата ,,Селото Лешок тетовско 1019-2003’’ од Илија Петрушевски-Ќапунка печатена 2004 година е дополнение на монографијата печатена 1980 година од истиот автор. Меѓу големиот број податоци за селото, луѓето и настанати се споменува и болницата за белодробни заболувања и туберкулоза.

Во 2007  година по повод отварањето на новата болница објавена е монографијата ,,Болницата за белодробни заболувања и туберкулоза во Лешок некогаш и сега”.

  k4

Во 2010 година Бранислав Светозаревиќ и Маја Закоска ја објавуваат монографијата ,,Здравството во Тетово и тетовско во  XIX  и XX век во која дел е посветен и на болницата во Лешок.

k5

Во 2019 година Balkanika објавува монографија  Business direcrory of Nort Macedonia на англиски јазик во која свое место наоѓа и специјализираната болница  од Лешок со директорот д-р Исмаил  Ваити.

k6