Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

Персонал

Нашиот персонал

Запознајте се со нашиот персонал кој континуирано се грижи за реализација на нашите услуги.

ПЕРСОНАЛ

 

ДОКТОРИ
Д-р Беџети Џевдет
Специјалист интернист

Др Ваити Исмаил
Специјалист интернист

Д-р Илијоска Марија
Д-р на специјализација

Д-р Панова Никица
Специјалист радиoдијагностичар

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Амити Рахиме
Божиновска Верица
Божиновска Марица
Васоска Блага
Гроздановска Евгенија
Зафировска Валентина
Јовановска Виолета
Митоска Јасмина
Михајловска Јасмина
Чали Борислава

ЛАБОРАНТИ

Јакимовска- Димовска Душица
Марчевски Душко

РЕНТГЕН ТЕХНИЧАР

Беадини Саит

АДИМИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ

Анѓелкоска Снежана
Божиновски Боби
Војноска Марија
Глигорова Жаклина
Грујовски Анѓелко
Ѓорѓевска Габриела
Ељмази Џемаљи
Идризи Зендел
Јовановски Љупчо
Рамадани Несим
Ристовски Сашо
Секуловски Сашо
Стефановски Златко
Стојчевски Борче
Тошевски Зоран