Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

ВО БОЛНИЦАТА ВО ЛЕШОК ЌЕ СЕ ХОСПИТАЛИЗИРААТ СИТЕ БОЛНИ ОД ТУБЕРКУЛОЗА ВО ДРЖАВАТА

Поради состојбата со Ковид-19 пандемијата и извршеното преструктуирање  на здравствените установи од страна на Министерството за здравство, ЈЗУ Специјализирана болница за белодробни   заболувања и туберкулоза-Лешок  од почетокот на јули 2020 година  стана  центар за згрижување на сите болни од туберкулоза на кои им е потребно болничко лекување.