Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

ПОЧИНА Д-Р ФЕМИ ДЕМИРИ

На  27.08.2020 година од последици на CODID-19 на Универзитетската Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје почина д-р Феми Демири. Иако не е меѓу нас споменот на него вечно ќе живее.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *