Добредојдовте

  • Albanian
  • Macedonian
  • English


  Контакт : 044 384 414

SPITALI I LESHKËS U SHNDËRRUA NË QENDËR KOVID

Për shkak të rritjes së numrit të sëmurëve me COVID-19 nga tetori i vitit 2020 spitali i Leshkës u shndërrua në qendër Kovid për kujdesin e pacientëve të sëmurë mesatarisht me tuberkuloz, të cilët kanë nevojë për oksigjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *