Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

БОЛНИЦАТА ВО ЛЕШОК СТАНА КОВИД ЦЕНТАР

Поради  зголемениот број на болни од COVID-19 од октомври 2020 година болницата во Лешок стана Ковид центар за згрижување на средно тешки болни од туберкулоза на кои им е потребна кислородна подршка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *