Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

Стручни состаноци

Во организација на Здружението на пневмофтизиолози на Република Македонија беше организирана работилницата   насловена како Контрола на Хроничната обструктивна белодробна болест  и астмата на 23.05.2012 во ресторанот на Манастирскиот комплекс СВ Атанасиј во с. Лешок