Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

СТРУЧЕН СОСТАНОК

Во организација на Здружението на пневмофтизиолози на Република Македонија беше организирана работилницата   насловена како Контрола на Хроничната обструктивна белодробна болест  и астмата на 23.05.2012 во ресторанот на Манастирскиот комплекс СВ Атанасиј во с. Лешок.

str2 str1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *