Добредојдовте

  • Albanian
  • Macedonian
  • English


  Контакт : 044 384 414

Shërbimet

IPSH Spitali i specializuar për sëmundjet e mushkërive dhe tuberkulozit në Leshkë ofron shërbime në fushën e mjekësisë interne-pulmonologjisë. Procedurat e nevojshme për diagnostikimin dhe ndjekjen e pacientëve me sëmundje të mushkërive dhe tuberkulozit që ofrohen në pjesën e ambulantës dhe në pjesën spitalore të institucionit janë:

 

 SPIROMETRIAИEKZAMINIMI I FUNKSIONIT TË MUSHKËRIVE

Gjatë ekzaminimit të funksionit të mushkërive, kryhet:

  • Përcaktimi i kurbës së vëllimit të rrjedhës që është e rëndësishme për zbulimin e hershëm të sëmundjeve respiratore kronike më të shpeshta si sëmundja pulmonare obstruktive kronike (COPD), bronkiti obstruktiv kronik, emfizema pulmonare dhe astma.
  • Testi bronkodilatator me të cilin vlerësohet kthyeshmëria e ndryshimeve obstruktive të rrugëve të frymëmarrjes.

 

Кабинет за спирометрија Кабинет за спирометрија

 

OKSIMETRIA E PULSIT

Për përcaktimin e saturimit të gjakut me oksigjen

pulsna

EKZAMINIMI I MUSHKËRISË SË BARDHË ME ULTRAZË (EKOSONOGRAFIA)

Ekzaminimi me ultratinguj zbulon ndryshime në pleurë dhe mushkërinë e bardhë. Eufuzionet pleurale trajtohen me diagnostikë dhe terapi, respektivisht realizohet:

  • Diagnostikimi i punksionit pleural me eko
  • Evakuimi terapeutik i lëngut pleural

d DSC_8404

 

DIAGNOSTIKIMI I MUSHKËRIVE TË BARDHA PËRMES RENTGENIT

Rentgen diagnostikimi si një metodë themelore në pulmonologji realizohet përmes

  • Realizimit të rentgenit në drejtimin postero-anterior dhe në profil
  • Interpretimi i rezultatit të rentgenit

DSC_8409 

 

Interpretimi i rezultatit të rentgenit

Spitali ka më tepër pajisje EKG të vendosura në repartet e spitalit dhe në ambulantë. Metoda zakonisht përdoret për të vlerësuar funksionin e sistemit kardiovaskular.

DSC_8406

SHËRBIMET LABORATORIKE

Spitali ka një laborator biokimik në të cilin realizohen shërbime nga lista Lu 1. Për të gjitha ekzaminimet shtesë përdoret laboratori biokimik i Spitalit klinik në Tetovë.

DSC_8393 Биохемиска лабораторија

Në laboratorin mikrobiologjik përpunohet diagnoza bakteriologjike dhe monitorimi i tuberkulozit. Nga analizat bakteriologjike për diagnostikimin dhe monitorimin e tuberkulozit përdoret mikroskopimi direkt sipas metodës Ziehel-Neelsen me të cilën përcaktohen bacilet rezistente ndaj acidit-alkoolit në pështymë dhe material tjetër biologjik.

Микробиолошка лабораторија

Të gjitha ekzaminimet shtesë dhe më të sofistikuara të personave me tuberkuloz kryhen në Institutin për sëmundjet e mushkërive dhe tuberkulozit në Shkup.

 

Terapia e inhalimit

Terapia e inhalimit përdoret kryesisht në trajtimin e sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes dhe mushkërive. Përdoret te pacientët e shtruar në spital. Realizohet në dhomat e spitalit ngjitur me shtratin e pacientit.

 

Oksigjenoterapia

Spitali disponon me më tepër përqendrues të oksigjenit të cilët përdoren në pjesën spitalore.

11