Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

2-1

ПОСЕТА НА МИТРОПОЛИТОТ НА ТЕТОВСКО ГОСТИВАРСКАТА ЕПЕРХИЈА Г-ДИН ЈОСИФ

Меѓу Болницата за  белодробни болести и туберкулоза која е во непосредна близина на Манастирскиот комплекс Св Атанасиј  постои тесна соработка која се реализира преку формални и неформални средби на раководствата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *