Добредојдовте

  • Albanian
  • Macedonian
  • English


  Контакт : 044 384 414

Për Ne

personalМисија
Mision

Spitali është i specializuar për sëmundjet e mushkërive dhe tuberkulozit që ofron specialist këshillues për kujdes shëndetsor në fushën e pulmonologjisë dhe jashtë programit për tuberkulozin.

 

Vizioni

Shërbime mjeksore

Spirometri, pulseoksimetri, EKG, rrezet-X në mushkëri, eho-kardiografi në gjoks. Shërbimet janë të disponueshme për: spirometri, EKG, rreze-X dhe sonografi.

 

Shërbimet laboratorike

Mikroskopi direkt në fortësinë e acidit të tuberkulosit bacil.