Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

Персонал

Др.спец.интернист Џевдет Беџети

ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИФИЧНО БЕЛОДРОБНО ЗАБОЛУВАЊЕ