Добредојдовте

  • Albanian
  • Macedonian
  • English


  Контакт : 044 384 414

Departamenti jo specifike

Shefi i departamentit jospecifik – Dr. Ismail Vaiti – Spec. mjekësi të brendshme.

Në këtë seksion përfshijnë bronkit akut dhe kronik, bronkoektazise, COPD, emfizemë, derdhura pleural, preumonija, bronchopneumonia, astma bronkiale, kancerin e mushkërive dhe të tjerët. Sëmundjet e rrugëve të frymëmarrjes.