Добредојдовте

  • Albanian
  • Macedonian
  • English


  Контакт : 044 384 414

Data te rendesishme

  • 24 Mars -Dita Botërore e Tuberkulozit
  • 7 Prill- Dita Botërore e Shëndetit
  • 12 Maj – Dita Botërore e Infermiereve
  • 31 Maj – Dita Botërore pa Duhan
  • Java e luftës kundër tuberkulozit (java e tretë e shtatorit)
  • Dita Botërore e COPD (e mërkura e tretë e nëntorit)
  • 1 Dhjetor- Dita Botërore e AIDS-it